lifesmile semináře /

Základním produktem projektu lifesmile jsou tři na sebe navazující semináře duchovního a fyzického rozvoje. Jejich hlavním cílem je pochopení a vykročení na cestu komplexního fyzického a duchovního rozvoje. Cestu, na které získáte bezbolestně fungující zdravé tělo a zároveň svobodu při individuální volbě každého klienta. Schopnost orientace ve společnosti vycházející a opírající se o pochopení sebe sama, svého těla a svého vlastního potenciálu rozvíjejícího se ve vzájemných mezilidských vztazích.

KONCEPT SEMINÁŘŮ

Jednotlivé semináře na sebe navazují a jejich úroveň lektor přizpůsobuje dosaženým zkušenostem a rozvoji účastníků v dané oblasti.
V jejich průběhu se postupně naučíte a osvojíte abecedu zdravého pohybu a duchovního rozvoje, abecedu vycházející z jádra (core) vašeho těla. Na úrovni fyzického těla jde o hluboký stabilizační systém, na úrovni duchovní jde o základní životní hodnoty, v obou případech jediný základ, na kterém je možno postavit hodnotný a zdravý život. Představíme Vám cestu pochopení základních životních hodnot rostoucích ve vztazích a vztahy rostoucí skrze tyto hodnoty. Pomůžeme Vám ve vašem kolektivu nastartovat principy zdravé firmy, firemní kultury a plnohodnotných mezilidských vztahů.

kotva

KOTVA

Cílem semináře je odhalit a popsat stereotypy vašeho těla a mysli, co vám umožňují i v čem vám brání a jak mohou zkreslit váš každodenní prožitek. To vše jak na fyzické tak duchovní úrovni. Naučíme vás pochopit principy, podle kterých funguje vaše tělo a mysl. Naučíme vás poznat vaše fyzické i duchovní jádro (core).
V rámci semináře Kotva si nejprve osvojíte vlastní hranice, vlastní identitu a pochopíte význam zásadních životních hodnot pro konkrétní situace ve vašem životě, následně budete pracovat s křehkostí a náročností vztahu, s jeho významem pro vaši práci, vaši rodinu i plnost vašeho života.

zavřít
kormidlo

KORMIDLO

Druhá úroveň našich seminářů KORMIDLO pracuje se samotnou životní cestou. Ukážeme si způsob jak správně směřovat k cíli a co nám brání naše cíle dosahovat, a to opět jak na fyzické tak duchovní úrovni.
V rámci této úrovně semináře prezentujeme jak dojít ke změně stereotypů vašeho života a odhalíme způsob trvalé udržitelnosti stavu. Ukážeme vám možnosti jak pracovat s nebezpečím na této cestě i jak se motivovat a držet kurs.

zavřít
přístav

PŘÍSTAV

V poslední úrovni seminářů lifesmile přicházíme do přístavu, k pomyslnému cíli vaší cesty. V rámci tohoto semináře bychom vám chtěli nastínit, jaké jsou vaše životní cíle, proč se mění, proč mnohdy nesplňují vaše očekávání a představy. Ukážeme vám jakým způsobem zapojit vaše duchovní a fyzické CORE v rámci rodiny, pracovního kolektivu i v rámci dnešní společnosti. Ukážeme vám, jak můžete jít touto cestou dál a nesejít zpátky k zaběhlým životním stereotypům.

zavřít
„K té největší změně dochází uvnitř nás, nikoli v ostatních.“
FORMA SEMINÁŘŮ

PŘEDNÁŠKY / provádění lektorem skrz kostru a koncepci lifesmile. Nejsme učitelé, jsme průvodci.

Jednoduchá koncepce ukotvená v základním materiálu, který dostane každý klient a bude s ním pracovat nejen v rámci semináře, ale i mezi jednotlivými navazujícími semináři. Budeme se snažit formou přednášek, diskuzí, aplikací mezi sebou navzájem i aplikací do běžného života zahájit proces změny stereotypů vašeho života. Tyto změny stavíme na dokonalém poznání cíle a poznáním různých variant cest k jeho dosažení. Pochopením rozdílů v přístupu pak dáváme prostor klientům, aby si sami vybrali pro ně nejvhodnější způsob i formu.

CVIČENÍ /

Základní anatomická pravidla vycházející z kineziologie pohybu lidského těla. Pochopení příčiny a následku. Procítění pohybu a vnímání vlastního těla. Seznámíme Vás se základy anatomie a stavby lidského těla a předvedeme si je do praxe. Pochopíte Vaše limity pohybu formou získaných stereotypů a ukážeme si způsob jejich změny. Budeme se učit pozorovat i vnímat jeden druhého a tím navádět vlastní tělo do rovnováhy. Mezi jednotlivými semináři pak budete mít čas, vnímat změny v nastavení vašeho těla i přínos ve Vašem běžném životě.

„Velmi často žijeme v minulosti či bloumáme v budoucnosti, a tak se míjíme s přítomností. Soustřeďme se na dnešek.“
AKTUALITY

Pro naše klienty průběžně připravujeme tematické semináře, moderované podvečery GOOD BRUNCH a různé charitativní akce, ve kterých jsou zapojeny všechny základní principy fyzického a duchovního rozvoje dle principů společnosti lifesmile. Nechte se inspirovat nabídkou pro vás, vaše zaměstnance a přátele.

 • akt0

  1

  2017

  ZDRAVÉ SRDCE 2017 / 1.1.2017

  PROJEKT ZDRAVÉ SRDCE je možností jak se pochopit a uzdravit, jak najít motivaci a následně i energii do života. Je o radosti ze sportu při běhání, jízdě na kole či chození v přírodě, stejně jako o radosti při sdílení se s přáteli. Projekt je a bude i o poznání našich nepřátel jako jsou lenost, hněv, žárlivost, vina či chamtivost. Bude třeba pracovat jak na psychické i fyzické stránce našeho zdraví. Budeme otevírat zaprášené místnosti našeho vědomí a uvědomovat si naše podvědomí. Bude to bolet, ale naučíme se...

  více...
 • akt1

  11

  2014

  GOOD BRUNCH / 12.11.2014

  Zveme Vás k dialogu, který ukáže cestu trojrozměrného rozvoje Vaší osobnosti, společnosti či firmy. Naznačí otázky, které jdou k podstatě problémů vývoje zdravé firmy, firemní kultury a společnosti. Jde o možnost konfrontovat své zkušenosti a názory s názory předních českých odborníků na duševní a fyzické zdraví a vývoj společnosti.
  LIFESMILE společně s generálním partnerem Českou spořitelnou a.s. pořádá diskusní podvečer na téma ŽIVOT JAKO DIALOG TĚLA A DUŠE

  více... přihláška
 • akt2

  12

  2016

  ZE MĚ, z ŽENY / 3.12.2016

  Drahé ženy, zveme Vás na charitativní aukci ZE MĚ, z ŽENY, která se koná 3. 12. 2016 v kavárně MUZEUM, Masarykovo náměstí 55, Jihlava.
  Přijďte se zúčastnit jako prodejci vlastních výtvorů, nebo využít tuto akci jako možnost nákupu nejrůznějších vánočních dárků pro ženy ve vašem okolí. Součástí dražby budou nádherné hand made výrobky vás všech, poukázky k úžasným kosmetičkám, kadeřnicím a jiným kouzelnicím, které Vám nabízí užít si čas sami pro sebe. A možná i nějaké překvapení...

  více...

zdravé srdce 2017

PROJEKT ZDRAVÉ SRDCE je možností jak se pochopit a uzdravit, jak najít motivaci a následně i energii do života. Je o radosti ze sportu při běhání, jízdě na kole či chození v přírodě, stejně jako o radosti při sdílení se s přáteli. Projekt je a bude i o poznání našich nepřátel jako jsou lenost, hněv, žárlivost, vina či chamtivost. Bude třeba pracovat jak na psychické i fyzické stránce našeho zdraví. Budeme otevírat zaprášené místnosti našeho vědomí a uvědomovat si naše podvědomí. Bude to bolet, ale naučíme se tomu smát. Budeme se radovat, i když nás to bude bolet.
A nakonec to snad i pochopíme!


Hodně štěstí Vám z celého srdce přeje
Vít Zeman / 601 372 372
Vedoucí projektu Zdravé srdce 2017
Vit.zeman@centrum.cz


aktuální dění sledujte na FB: www.facebook.com

Soubory ke stažení:
Úvod
Zaměření
Technické info
zdrave_srdce_2017_final.xlsx

GOOD BRUNCH

Zveme Vás k dialogu, který ukáže cestu trojrozměrného rozvoje Vaší osobnosti, společnosti či firmy. Naznačí otázky, které jdou k podstatě problémů vývoje zdravé firmy, firemní kultury a společnosti. Jde o možnost konfrontovat své zkušenosti a názory s názory předních českých odborníků na duševní a fyzické zdraví a vývoj společnosti.


 • PŘIJĎTE HLEDAT NOVOU CESTU ROZVOJE POTENCIÁLU, CESTU JDOUCÍ DO HLOUBKY JEDNOTLIVÝCH DISFUNKČNÍCH STEREOTYPŮ DNEŠNÍ DOBY.
 • PŘIJĎTE SI VYPÍT KÁVU A POSLECHNOUT SWING.
 • PŘIJĎTE VÉST DIALOG O TOM, CO VÁS ZAJÍMÁ.

GOOD BRUNCH to jsou:
4 podvečery, které se snaží otevřít diskuzi proměny naší společnosti v otázce fyzického a duchovního zdraví naší současné populace. Nosnou myšlenkou projektu Good Brunch! je: „ Život jako dialog těla a duše“ . Součástí moderovaného podvečera k daným tématům fyzického a duchovního rozvoje lidského zdraví bude i panelová diskuze se zástupci korporátních firem, politiků, resp. všech, kteří otázku lidského zdraví, společenské a firemní kultury, zdravé firmy apod. vnímají jako zodpovědnost vůči lidem v naší společnosti.

Ty správné otázky pro váš rozvoj, rozvoj vaší firmy a harmonii vaší rodiny. Dnešní doba je charakterizována jako doba výkonová, jako doba ztráty významu slova stejně jako ztráty schopnosti naslouchat. Hledáme potenciál a zároveň rovnováhu. Hledáme zdroje a úměrnost. Good Brunch může být cesta.

Výzva pro lídry naší společnosti. Pro ty z Vás, kteří jste si vědomi duchovní vyprahlosti a fyzické zchátralosti naší populace. Pro ty, kteří nezavírají oči před apatií a strachem lidí kolem nás, před šedou zónou naší společnosti.

Inovativní myšlenky na cestě za pochopením základních životních hodnot, rostoucích ve vztazích a vztahů rostoucích skrze tyto hodnoty.okruhy diskusních otázek:

 • Zdravá firma / zdraví a společnost, jak vybudovat zdravou a dlouhodobě udržitelnou společnost
 • Syndrom vyhoření a deprese / je SV a D projevem chybného vztahu nebo jde o skoliózu společnosti
 • Zdraví / naše zdraví a krása jako odpověď na vnitřní stav člověka i společnosti
 • Duševní a fyzický rozvoj osobnosti / může být dobrý manažer také zdravý člověk
 • Výkonová společnost / společnost zaměřená na sílu, míra společenské zodpovědnostiProf. PhDr. Anna Hogenová, CSc. /
Česká filosofka, fenomenoložka. Profesorkou na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, profesorkou na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost, tělo a tělesnost a filosofií sportu. Docentka a profesorka kinantropologie. Je autorkou několika knížek, například: Areté: základ olympijské filozofie či nověji Jak pečujeme o svou duši?.

MUDr. Martin Hollý /
Psychiatr a sexuolog. Pro obě specializace má licenci České lékařské komory. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v individuální i skupinové psychoterapii a řadu akreditovaných psychoterapeutických workshopů (logoterapie, emoční desensitizace EMDR, progresivní relaxace aj.). V současné době je ředitelem Psychiatrické léčebny Bohnice. Publikoval v monografii a odborných časopisech, přednáší na domácích i zahraničních konferencích. Ve své ambulantní praxi se věnuje psychiatrické, sexuologické a psychoterapeutické práci. Dále působí jako externí lektor poradenských a vzdělávacích firem, specializuje se na trénink komunikace a týmové spolupráce.

Mgr. Daniel Muller /
Master trenér mezinárodní školy pilates - Pilates Institute, profesionální instruktor - aerobiku, fitness, body and mind, BOSU, Pilates Institute osobní trenér Pilates Institute, zakladatel a novátor vzdělávacích programů FACE CZECH divize ACADEMY, člen školícího týmu organizace FACE CZECH, s.r.o. - divize ACADEMY, BOSU, master trenér BOSU, tvůrce vzdělávacích programů BOSU, člen školících týmu Pilates Institute, externí pedagog VOŠ ČSTV s.r.o.

Mgr. Miluše Horská /
Místopředsedkyně Senátu parlamentu ČR, zástupkyně speciálních soukromých škol, neziskových organizací, od roku 1992 působí jako ředitelka Základní a praktické školy Svítání, o.p.s., která poskytuje vzdělání a sociální služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, škola s více než 100 zaměstnanci a 170 žáky. Od roku 2008 přednáší na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

ZE MĚ, z ŽENY

Drahé ženy,
rády bychom Vás pozvaly na v pořadí již třetí charitativní aukci pořádanou pod názvem: „ZE MĚ z ŽENY", která se koná 3. 12. 2016 v Jihlavě, v kavárně MUZEUM na Masarykově náměstí č.p.55.
Přijďte se zúčastnit jako prodejci vlastních výtvorů, nebo využít tuto akci jako možnost nákupu nejrůznějších vánočních dárků pro ženy ve vašem okolí. Součástí dražby budou nádherné hand made výrobky vás všech, poukázky k úžasným kosmetičkám, kadeřnicím a jiným kouzelnicím, které Vám nabízí užít si čas sami pro sebe. A možná i nějaké překvapení.
Letos bude nově aukce doplněna bazarem úžasných kousků vašich šatníků a domácností tedy možná i zapomenutých věcí, které tak mohou udělat radost někomu jinému, nebo jim dáte jen nový nádech.
Rády bychom, aby tato akce byla nejenom o prodeji a nákupu, ale především o vás, o vašem čase, který budete moci strávit společně. O krátkém vánočním zamyšlení, o možnosti podílet se na pomoci těm, kteří se nemají na koho obrátit. Výtěžek bude věnován Nadaci Dobrý Anděl


Program:
od 15.00 hod. registrace dražených věcí a prodej
od 16 hod začátek aukce
od 19.00hod. předání výtěžku z aukce a prodeje řediteli azylových domů Mgr. D. Chlupáčkovi
od 20hod společenský večírek


za přípravný tým se na Vás těší
ing.arch. Barbora Zemanová Brossová

V případě, že byste se chtěli aukce aktivně zúčastnit vlastním výrobkem, dejte nám prosím vědět do 1. 12. 2013 na email: brossik@centrum.cz nebo tel: 601 383 383.


Více informací na www.facebook.com/ZeMeZZeny

NÁŠ TÝM