Co je lifesmile

Centrum, produkt, značka. Lifesmile je životní styl. Přístup, který umožní uvést vaše myšlenky do chodu. Budujeme přístav, naději a šanci, značku reprezentující schopnost člověka pracovat pro druhé, vstát a zatleskat jim, vážit si jich a mít je v úctě . Lifesmile je cesta duchovního a fyzického rozvoje člověka.
LIFESMILE je vzdělávací koncept zaměřený na pomoc směrovanou do firem v rámci budování firemní kultury a utváření zdravé firmy. Dále k rodinám v jejich prozaické každodennosti i nedocenitelné duchovní hodnotě a významu. Projekt Lifesmile ukazuje způsob, jak je možné vrátit se od etiky osobnosti k etice charakteru.

pilates

 

CENTRUM

View more
pilates

 

PRODUKT / SEMINÁŘE

View more
pilates

 

ŽIVOTNÍ STYL

View more
„Vaše cesta je náš cíl.“
CO VÁM PŘINESE LIFESMILE

Ukážeme vám cestu komplexního fyzického a duchovního rozvoje. Koncept, zasahující celé vaše já a jeho odraz ve světě, ve kterém žijeme. Představíme vám cestu, která vám přinese nový rozměr životní a pracovní spokojenosti, přispěje k fyzickému i duchovnímu zdraví. Možnost, uspořádat si životní priority i dlouhodobě zvýšit pracovní efektivitu.

„Život jako dialog duše a těla.“
POHLED lifesmile NA ROZVOJ ČLOVEKA

Pro lidskou bytost je důležitý jak fyzický, tak duchovní rozvoj. Ani jeden však nelze vnímat a rozvíjet odtrženě od sebe sama či rozvíjet izolovaně od vlivu společnosti, která nastavuje jedinci tempo, stereotypy, identitu či hodnotový systém. Proto dáváme šanci pochopit osobnost jedince skrze jeho vlastní zdravé tělo v systému vzájemných mezilidských vztahů a společnosti.
Díváme se na realitu nejen skrze sebe, ale vlastní komplexnost vnímáme skrze druhé. Konfrontací těchto pohledů získáváme svobodu, zdraví i krásu.

DUŠE

Dnešní společnost je charakterizována duchovní a duševní vyprahlostí člověka. Následkem toho dochází k poklesu přirozené potenciality člověka. Soustředíme se na hledání životního naplnění, které chybně hledáme ve zvyšujícím se výkonu a materiálních jistotách. Ty následně utváří "kulturu", která nemá hodnotný základ.
Koncept lifesmile ukazuje cestu hledání základních životních hodnot jako je úměrnost, spravedlnost, statečnost či pokora, na jejichž základě je možné utvářet duševní i fyzické zdraví člověka. Takový jedinec stojící na kvalitních základech je následně schopen vytvářet i kvalitní vztahy, ať jde o vztahy partnerské, přátelské či pracovní a jeho potenciál může neomezeně růst. Podmínkou pro tento děj je schopnost prožít přítomný okamžik a do něj vložit duchovní kvalitu. Schopnost vnímat rozměr, který nás přesahuje.
zpět

TĚLO

Fyzický rozvoj má obrovskou fluktuaci odpovědí „jak na to!“. Odpovědi hledáme v posilovnách, v krabičkách na jídlo, oddělené stravě, u fyzioterapeutů, na internetu, v amerických pilulkách a tak dále. Ale položme si otázku: „Jak je možné rozvíjet něco, co neznáme?“ Myslíte si, že znáte Vaše tělo? Znáte anatomii vašeho těla? Znáte kineziologii a principy biomechaniky? Možná právě zde vzniká problém důvěry v cokoliv, co nám dnešní společnost a trh předkládá.
Koncept lifesmile vám dá šanci poznat základní principy fungování vašeho těla. Od znalosti stavby těla, přes jeho biomechanické vlastnosti, formování těla až po základní chemické vzorce hubnutí či posílení svalových struktur. Pouze vaše znalost vašeho těla vám umožní vybrat si správné odpovědi na otázky Jak na to.
zpět

DUŠE
TĚLO
„Nežijte příběhy druhých, napište ten svůj.“

Kontakt

Masarykovo nám. 51
586 01 Jihlava
Google Map

Tel: +420 601 372 372

Email: zeman@lifesmile.cz

Po-Pá: 9:00 → 18:00
So: 9:00 → 14:30
Ne: dle domluvy

icon-social-facebook.png, 1,1kB

Buďte v kontaktu, můžeme Vám pomoci změnit Váš život.